←Επιστροφή

Οι μεταφορικές ταινίες τύπου μονοδοκού γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται μεγάλα μήκη μεταφοράς σε μικρό ύψος από το έδαφος. Αυτός ο τύπος μεταφορικής ταινίας επίσης χρησιμοποιείται για μικρά μήκη μεταφοράς όπου υπάρχει μεγάλη και στενότητα χώρου καθώς επίσης και στην περίπτωση που το budget του έργου είναι πολύ μικρό. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις μεταφορικές ταινίες τύπου μονοδοκού όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, αντίβαρα τάνυσης ιμάντα, μπάρες κρούσης υλικού στο σημείο τροφοδοσίας ή και επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας ( σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η μεταφορική ταινία τύπου μονοδοκού μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).