←Επιστροφή

Οι ζυγιστικές μεταφορικές ταινίες γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) όταν υπάρχει ανάγκη να τροφοδοτήσουμε υλικό σε μία γραμμή παραγωγής με ένα προκαθορισμένο και απολύτως ρυθμιζόμενο ρυθμό. Το ζυγιστικό σύστημα μέγιστης απόκλισης 0,5 % βοηθά τον χρήστη να γνωρίζει επακριβώς την παραγωγικότητα της γραμμής του ή και καθώς επίσης να δοσολογεί συγκεκριμένη ποσότητα στην περίπτωση ανάμειξης πολλών Α υλών (τήρηση συνταγής) σε μία βιομηχανία.  Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις ζυγιστικές μεταφορικές ταινίες όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, μεγάλη πληθώρα ζυγιστικών συστημάτων, μηχανουργικά επεξεργασμένα ράουλα μεταφοράς,   μπάρες κρούσης υλικού στο σημείο τροφοδοσίας ή και επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας ( σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος όλης της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η ζυγιστική μεταφορική ταινία μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).