←Επιστροφή

Οι μεταφορικές ταινίες Ανακύκλωσης είναι ταινίες κλειστού τύπου. Μπορεί να είναι σκαφοειδής για οργανικά απόβλητα κυρίως, καθώς και τύπου χειροδιαλογής για ογκόδη και ακανόνιστα σχήματα. Χρησιμοποιούνται ειδικά στις Μονάδες Μ.Ε.Α. καθώς και σε Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού.Επίσης ενδείκνυται η χρήση τους όταν η εξάλειψη της σκόνης είναι ουσιώδης. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις μεταφορικές ταινίες αυτού του τύπου, όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, διάδρομοι επίσκεψης και συντήρησης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, μπάρες κρούσης υλικού στο σημείο τροφοδοσίας ή και επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας ( σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά όλο το μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η μεταφορική ταινία αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).