←Επιστροφή

Οι αερομεταφορείς είναι μία άριστη επιλογή μεταφοράς προϊόντων εφόσον τα εν λόγω υλικά φέρουν τη δυνατότητα να αερομεταφερθούν και έχουν την κατάλληλη κοκκομετρία, υγρασία αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αερομεταφορέων είναι τα εξής : Φιλικά ως προς το περιβάλλον λόγω του γεγονότος πως είναι τελείως κλειστά συστήματα και δεν παράγουν σκόνη, η κίνηση των υλικών είναι εσωτερική στο σκάφος συνεπώς είναι και ασφαλή για το προσωπικό λειτουργίας, δυνατότητα πολλών εισόδων τροφοδοσίας αλλά και πολλών εξόδων, χαμηλός θόρυβος, ευκολία στην δυνατότητα γωνιακών μεταφορών μέσω του ιδίου συστήματος, μικρό κόστος συντήρησης κοκ. Υπάρχουν πολλά υποσυστήματα που συνοδεύουν την αερογλυσιέρα όπως επιλογές πανιού , πληθώρα συστημάτων παροχής αέρα (εξαεριστήρας, φυσητήρας, αεροσυμπιεστής κλπ), αισθητήρια υπερβολικής πλήρωσης του μηχανήματος, παγίδες ξένων σωμάτων, ρυθμιστές παροχής αέρα σε κάθε τμήμα του αερομεταφορέα, θυρίδες επιθεώρησης, χοάνες εισόδου και εξόδου και άλλα πολλά.