Συστήματα Αερομεταφοράς

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Κουτιά αλλαγής διεύθυνσης αλλά και διανομείς είναι κατά κόρον συστήματα που συνοδεύουν τους αερομεταφορείς και προσφέρουν αλλαγή διεύθυνσης της πορείας του υλικού όπως και μοιράζουν-διαχωρίζουν ή διανέμουν σε ποσοστό την παραγωγή από μία είσοδο σε δύο εξόδους. Συγκεκριμένα , το κουτί αερισμού ή κουτί αερομεταφορέα βοηθά το υλικό να στρίψει σε οποιαδήποτε γωνία. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε μόλις ένα σύστημα αντί πολλαπλών. Ο διανομέας της αερογλυσιέρας φέρει μία είσοδο και δύο εξόδους. Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα να διαχωριστεί η πορεία της παραγωγικής γραμμής σε δύο μέρη. Επιπροσθέτως στον διανομέα υπάρχει και κατάλληλο κλαπέ από όπου υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστεί η πορεία του προϊόντος όχι σε δύο ίσα μέρη αλλά και σε σχετικά συγκεκριμένα ποσοστά (π.χ. 70 % στην μία έξοδο και 30 % στην άλλη).