Συστήματα Αερομεταφοράς

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Ο αυτόματος εκτροπέας αερομεταφορέων είναι ένα μηχάνημα που στέλνει αυτόματα το υλικό σε μία από τις δύο πιθανές εξόδου του υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται με την περιστροφή του ρότορα του μηχανήματος. Ο ρότορας αλλά και ο στάτορας του συστήματος φέρουν πανί αερομεταφοράς και παροχή αέρα για να διευκολυνθεί η κίνηση και η πορεία του υλικού. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που μπορούν να ακολουθηθούν. Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ κατασκευάζει τους αυτόματους περιστροφικούς εκτροπείς δαπέδου για να οδηγήσει το υλικό είτε στην ίδια διεύθυνση είτε κατά το κάτω μέρος του μηχανήματος (αυτό το μηχάνημα συνήθως τοποθετείται για την τροφοδοσία πολλών σιλό κατά σειρά ή και σε άλλες εφαρμογές).  Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ κατασκευάζει επίσης τους πλάγιους αυτόματους περιστροφικούς εκτροπείς για να οδηγήσει το υλικό είτε αριστερά είτε δεξιά. Υπάρχει η δυνατότητα τα εν λόγω μηχανήματα να κινούνται πνευματικά ή ηλεκτρικά. Αισθητήρια θέσης είναι συνεχώς παρόντα για την ενημέρωση των χρηστών για την πορεία των προϊόντων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως στην περίπτωση της χρήσης της μίας εξόδου η άλλη σφραγίζεται τελείως (με την βοήθεια ειδικού κετσέ και στεγανοποιητικών λάστιχων) κάτι που βοηθά το συγκεκριμένο τμήμα της παραγωγής να είναι τελείως κλειστό αφού δεν πρέπει να εργαστεί. Το εν λόγω ζήτημα ισχύει ακόμη και στα σακόφιλτρα αφού ούτε καν ο αέρας διαφεύγει προς την κατεύθυνση που δεν πρέπει.