Μεταφορικές Ταινίες Τύπου Flexowel

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Οι κλειστές μεταφορικές ταινίες τύπου Flexowell γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται μεγάλα μήκη μεταφοράς και σε μεγάλο ύψος λόγω της μεγάλης αντοχής του σκελετού τους. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις κλειστές μεταφορικές ταινίες τύπου Flexowell όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, διάδρομοι επίσκεψης και συντήρησης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), Πλαστικές μηχανουργικές ρόδες ευθυγράμμισης, αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, αντίβαρα τάνυσης ιμάντα, επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας (σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη (ρυθμιζόμενη κατά ύψος) τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η κλειστή μεταφορική ταινία τύπου Flexowell μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).