Μεταφορικές Ταινίες Τύπου Flexowel

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Οι ανοιχτές μεταφορικές ταινίες τύπου Flexowell γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται σχετικά μικρά μήκη μεταφοράς και σε μικρό ύψος λόγω της απλότητας του σκελετού τους. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις ανοιχτές μεταφορικές ταινίες τύπου Flexowell όπως σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), Πλαστικές μηχανουργικές ρόδες ευθυγράμμισης, αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας (σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας (ρυθμιζόμενη κατά ύψος) τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η ανοιχτή μεταφορική ταινία τύπου Flexowell μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).