Αποθέτες Υλικών

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Όταν παρουσιάζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα συγκριτικά με μία κοινή μεταφορική ταινία αποθήκης είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε προς τον Περιστροφικό Αποθέτη. Οι Περιστροφικοί Αποθέτες προσφέρουν διπλάσια, τριπλάσια ή και μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα σε σχέση με τις συμβατικές μεταφορικές ταινίες αποθήκης. Η ιδέα αλλά και η κατασκευή είναι σχετικά απλή. Εισαγάγουμε ειδικούς ελαστικούς τροχούς βαρέως τύπου στις βάσεις των κυρίως στηριγμάτων της μεταφορικής ταινίας απόθεσης καθώς και ένα ειδικό ωστικό έδρανο με ρουλεμάν στο κέντρο περιστροφής του μηχανήματος. Κατά αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρέχουμε ικανότητα περιστροφής περί τις 300 μοίρες ή και λίγο περισσότερο αναλόγως της εφαρμογής και της κατασκευής. Το μήκος του Περιστροφικού Αποθέτη ποικίλει ανάλογα της κάθε ζήτησης και ανάγκης των συνεργατών μας.  Ειδικοί τροχοί, Άξονες τροχών βαρέως τύπου, έδρανα με διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν, ποικίλα αισθητήρια ασφαλούς λειτουργίας (παλινδρόμηση ιμάντα, επαγωγικοί επιτηρητές στροφών, σχοινοδιακόπτες, αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης ύψους του σωρού απόθεσης, τερματικοί διακόπτες ακραίων θέσεων αποθέτη κλπ), πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες κίνησης αποθέτη, αντίβαρα τάνυσης ιμάντα ή και αντίβαρα ζυγίσματος του Αποθέτη καθώς και πολλά ακόμη προσφέρουν αξιόπιστη, ασφαλή και ορθή λειτουργία. Οι Αποθέτες κυκλικής διεύθυνσης ή Περιστροφικοί Αποθέτες είναι μία από τις κυριότερες ασχολίες μας και ασφαλώς είμαστε ικανοί για την παράδοση του πιο ποιοτικού μηχανήματος στην βέλτιστη δυνατή τιμή.