Αποθέτες Υλικών

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Όταν υφίσταται η ανάγκη για διαμήκη – ευθύγραμμη απόθεση η καλύτερη δυνατή επιλογή είναι ο ευθύγραμμος Αποθέτης. Η λειτουργίας του ευθύγραμμου Αποθέτη πραγματοποιείται με τη χρήση δύο μεταφορικών ταινιών και μίας ειδικής και μετακινούμενης πλατφόρμας. Η μεγάλη ευθύγραμμη μεταφορική ταινία είναι σταθερή και εδράζεται στο έδαφος εκτός ασφαλώς από ένα τμήμα του ιμάντα που κινείται μαζί με την πλατφόρμα μετακίνησης. Η δεύτερη μεταφορική ταινία εδράζεται πάνω στην πλατφόρμα, άρα κινείται μαζί της και πραγματοποιεί την απόθεση του υλικού. Αυτή η αρχή λειτουργίας μπορεί να εκτελεστεί για ένα μήκος απόθεσης που δύναται να φτάσει μέχρι και χιλιόμετρα. Ο ευθύγραμμος Αποθέτης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε απλούς ευθύγραμμους Αποθέτες, σε Αποθέτες που μπορούν να αλλάζουν την γωνία έδρασης της δεύτερης μεταφορικής ταινίας, σε Αποθέτες που μπορούν να περιστρέφουν την μεταφορική ταινία απόθεσης και από την απέναντι πλευρά (περιστροφή 180 μοίρες) για να διπλασιάσουν την ικανότητα απόθεσης και φυσικά σε συνδυασμούς των άνω τριών κατηγοριών. Η πλατφόρμα μετακίνησης κινείται με τη βοήθεια ειδικών θερμικά επεξεργασμένων μεταλλικών τροχών πάνω σε ειδικές ράγες άριστα ευθυγραμμισμένες.  Ειδικοί τροχοί, άξονες τροχών βαρέως τύπου, έδρανα με διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν, ποικίλα αισθητήρια ασφαλούς λειτουργίας (παλινδρόμηση ιμάντα, επαγωγικοί επιτηρητές στροφών, σχοινοδιακόπτες, αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης ύψους του σωρού απόθεσης, τερματικοί διακόπτες ακραίων θέσεων αποθέτη κλπ), πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες κίνησης αποθέτη, αντίβαρα τάνυσης ιμάντα ή και αντίβαρα ζυγίσματος του Αποθέτη καθώς και πολλά ακόμη προσφέρουν αξιόπιστη, ασφαλή και ορθή λειτουργία. Οι Αποθέτες ευθύγραμμης διεύθυνσης είναι μία από τις κυριότερες ασχολίες μας και ασφαλώς είμαστε ικανοί για την παράδοση του πιο ποιοτικού μηχανήματος στην βέλτιστη δυνατή τιμή.