←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Μεταφορικών Ταινιών, Ταινιοτροφοδοτών, Χοανών , Μεταλλικών Βάσεων Μονάδα Καύσης Ανθρακικού Μαγνησίου, παραγωγής 100 τόνους/ώρα. Σπαστήρες και Κόσκινα προμήθειας της Εταιρείας Metso Minerals S.A.