←Επιστροφή

Ηλεκτρομηχανολογική Εγκατάσταση Συστήματος Μεταφοράς & Απόθεσης Άλατος.
Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ενός Αποθέτη, μεταφορικής ικανότητας 200 τόνων ανά ώρα, 10 μέτρων ύψος απόθεσης και 100 μέτρα διαδρομή.