Τέθηκε σε λειτουργία η νέα εταιρική μας ιστοσελίδα, που περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων που διαθέτουμε και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Το προσεχές διάστημα το υλικό παρουσίασης θα εμπλουτιστεί με επιπλέον στοιχεία, με την προσδοκία να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων της εταιρείας μας στο κομμάτι σχεδίασης και παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλών απαιτήσεων.