Η αυξανόμενη επιθυμία για μεγάλης δυναμικότητας αποθέσεις χύδην υλικών στην σύγχρονη βιομηχανία έχει δημιουργήσει την ανάγκη για κατασκευή των κατάλληλων μηχανημάτων  που είναι ικανά για να εκτελέσουν την συγκεκριμένη εργασία. Αποθέτες διαφόρων τύπων και διαστάσεων έχουν πλέον καλύψει την ανάγκη αυτή της βιομηχανίας. Η κυριότερη εργασία τους είναι να αποθέτουν υλικά σε μορφή χύδιν όμως έχουν και άλλες χρήσεις και εφαρμογές. Αναλόγως του τρόπου λειτουργίας τους μπορούν να ομογενοποιήσουν τον σωρό απόθεσης όταν η ανάγκη αγοράς είναι απαιτητική ως προς την σταθερή κοκκομετρία των προϊόντων αλλά και την σταθερή ορυκτολογική και χημική σύνθεση τους. Παράλληλα αυτόματη φόρτωση πλοίων αλλά σιδηροδρομικών βαγονιών είναι εφικτή και απαραίτητη για την μείωση του κόστους φόρτωσης. Οι Αποθέτες φροντίζουν να αποθηκεύουν, τροφοδοτούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος και παράλληλα διαχειρίζονται το υλικό μεταφοράς με τέτοιο τρόπο που το προϊόν καταφθάνει στον πελάτη του με την μέγιστη δυνατή ποιότητά του.  Έχουμε αφοσιωθεί πλήρως στον σχεδιασμό και κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων και ειδικότερα προσφέρουμε στους συνεργάτες μας πάντοτε λύσεις που κουμπώνουν πλήρως στις ανάγκες τους. Υπάρχουν πολλά είδη Αποθετών και πληθώρα υποσυστημάτων και αξεσουάρ για την άρτια, ασφαλή και εύκολη λειτουργία τους.