Εγκατάσταση & Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Είμαστε πάντοτε στη διάθεση των συνεργατών μας αναφορικά της τοποθέτησης και ανέγερσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους καθώς επίσης είμαστε σε θέση να προσφέρουμε το πλέον κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό μας για λόγους συντήρησης σε κάποια κρίσιμα σημεία μίας παραγωγικής γραμμής ή και σε ολόκληρη την βιομηχανία εάν απαιτείται.