Περιστροφικά Κόσκινα

Στον τομέα της επεξεργασίας απορριμμάτων (πράσινος – μπλε κάδος) αλλά και στον γενικότερο χώρο της ανακύκλωσης η ανάγκη για κοκκομετρικό διαχωρισμό είναι σαφής και μεγάλη σε διάφορα στάδια της παραγωγής. Η λύση στην εν λόγω αναγκαιότητα είναι το περιστροφικό κόσκινο. Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί σε διάφορες διαμέτρους και μήκη για να καλύψει πλήρως την ανάγκη των συνεργατών μας. Παράλληλα δίνεται η επιλογή για διαφορετικών διαμέτρων διαχωρισμός όπως και η διαφορετική φύση κοσκίνησης με την χρήση Lifters (δυνατότητα ανύψωσης των υλικών κατά την κοσκίνηση) καθώς και ακίδων διαχωρισμού ή όχι. Υπάρχουν επιλογές καθαρισμού των πλεγμάτων είτε με την χρήση δοκού καθαρισμού ή και βούρτσας. H χρήση μεγάλου πάχους ελασμάτων, τοποθέτησης βιδωτών επιθεμάτων, μεγάλων μεταλλικών διατομών βάσεως, διαιρούμενων εδράνων με διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν, γωνιακών ηλεκτρομειωτήρων με ελικοειδή γρανάζια, επιλαστίχωση τροχών με ειδικό ελαστομερές προσδίδει τον χαρακτηρισμό του βαρέως τύπου εξοπλισμού με εξασφαλισμένη την μέγιστη δυνατή απρόσκοπτη λειτουργία.