Αυτόματοι Διαχωριστές Υλικών

Οι αυτόματοι διαχωριστές υλικών αλλάζουν την πορεία του υλικού σε μία από τις δύο πιθανές διαδρομές εξόδου. Όπως είναι εύλογο οι διαχωριστές φέρουν μία είσοδο και μία έξοδο. Η ρύθμιση που επιτυγχάνεται μέσω του διαχωριστή είναι το υλικό να φύγει σε μία από τις δύο εξόδους. Αυτό επιτυγχάνεται αυτόματα με τη βοήθεια πνευματικού κυλίνδρου ή ηλεκτρικού κινητήρα. Το μηχάνημα φέρει δύο θυρίδες επιθεώρησης και ρύθμισης και μία πολύ μεγάλη πόρτα συντήρησης. Με την ύπαρξη αυτής της τεράστιας πόρτας οι χρήστες του διαχωριστή μπορούν να συντηρήσουν ή και να αλλάξουν όλα τα εσωτερικά τμήματα του κλαπέ χωρίς να απαιτείται να αποσυναρμολογηθεί όλο το μηχάνημα. Αισθητήρια θέσης ενημερώνουν τους χειριστές για την ακριβή λειτουργία του διαχωριστή. Ο κύριος άξονας του διαχωριστή είναι βιδωμένος στο κλαπέ για την μείωση του κόστους των επιμέρους spare parts  και την ευκολία συντήρησης. Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων αλλά και γωνιών είναι εφικτή διότι το τμήμα σχεδιασμού της Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι στη διάθεση των συνεργατών της εταιρίας για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης στην εκάστοτε εφαρμογή.