Υδραυλικά Κινούμενα Πατώματα Τροφοδοσίας

Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα υδραυλικά μετακινούμενο σύστημα από πλαίσια για την τροφοδοσία χύδην υλικών ή και μεταφορά παλεταρισμένων προϊόντων σε μία αποθήκη λιμάνι ή και καρότσα φορτηγού. Το κινούμενο πάτωμα χωρίζεται σε επιμέρους πλαίσια (από 2 ως και όσα είναι απαραίτητα) με κάθε μονό ή ζυγό πλαίσιο να είναι υδραυλικά ή ηλεκτρικά ταυτόχρονα συνδεδεμένο για την πραγματοποίηση της ταυτόχρονης διαδρομής τους προς τα μπροστά και πίσω. Η κίνηση των πλαισίων μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα ή και εναλλάξ αναλόγως της εφαρμογής. Όταν όλα τα πλαίσια κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση η τροφοδοσία στιγμιαία μεγιστοποιείται όπως το επιθυμεί ο χειριστής του μηχανήματος. Για την επαναφορά των πλαισίων στην αρχική θέση τα πλαίσια επανέρχονται ένα κάθε φορά (η τριβή του φορτίου στα σταθερά πλαίσια κρατά το υλικό σταθερό για να μην επανέλθει στην προηγούμενη θέση του). Επίσης τα πλαίσια φέρουν τέτοια κατασκευή που το υλικό να μην μπορεί να επανέλθει και να επιστρέψει πίσω. Η συνήθης λειτουργία των υδραυλικά μετακινούμενων πατωμάτων τροφοδοσίας πέλετ, πριονιδιών, μικρών ξύλων, πτηνάλευρων κλπ είναι κάθε μονή σειρά πλαισίων και κάθε ζυγή σειρά πλαισίων να κινούνται ταυτόχρονα και αντίθετα η μία σε σχέση με την άλλη. Από αυτή τη κίνηση ομογενοποιούμε περισσότερο την παροχή και επίσης την ομαλοποιούμε σε σχέση με την παροχή και δυναμικότητα. Όπως είναι φανερό το υδραυλικά κινούμενο πάτωμα είναι εξοπλισμός τροφοδοσίας και φυσικά πλαισιώνεται από το κατάλληλο υδραυλικό σύστημα με τα αντίστοιχα βαρέως τύπου έμβολα του. Αρκετοί αισθητήρες καθορίζουν την άρτια λειτουργία της κίνησης του και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους χειριστές για την άνετη λειτουργικότητά του. Πλαστικά αντιτριβικά υλικά μειώνουν τους συντελεστές τριβής για την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και οδηγούν τα πλαίσια για την άνετη επίτευξη της διαδρομής τους.