Τμήματα ανελκυστήρων

Σχεδιάζουμε αλλά και κατασκευάζουμε την πλειοψηφία των μεταλλικών κατασκευών που συνοδεύουν τον ανελκυστήρα και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Για να είμαστε πιο ακριβής έχουμε ήδη κατασκευάσει σασί ανελκυστήρων όλων των τύπων (υδραυλικό , μηχανικό κλπ), βάση μηχανής, στηρίγματα οδηγών, μεταλλικά τμήματα καμπίνων και άλλα πολλά.