Σακόφιλτρα

Το τμήμα διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων της Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι ικανό να βοηθήσει όλους του κλάδους της βιομηχανίας να εργάζονται σε ένα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνες περιβάλλον. Το κύριο μηχάνημα επίτευξης των άνω στόχων είναι το σακκόφιλτρο. Τα συστήματα φίλτρανσης συνεχώς ανανεώνονται τεχνολογικά για την επίτευξη όλο και καλύτερης φίλτρανσης και την αύξηση του βαθμού απόδοσης. Τα σακκόφιλτρα μπορούν να παραδοθούν πλήρως ή και τμηματικά συναρμολογημένα ή μπορούν να φορτωθούν σαν πάνελ για την συναρμολόγησή τους στο εκάστοτε εργοτάξιο. Τα σακκόφιλτρα εργάζονται από τον κεντρικό πίνακά τους για την άρτια ρύθμισή τους ανάλογα της εκάστοτε εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα για καθαρισμό των φιλτρόσακκων με χρόνο (time cleaning) ή και με τη βοήθεια του αισθητηρίου μέτρησης της διαφορικής πίεσης (DP cleaning). Παράλληλα υπάρχει και η επιλογή κατασκευής ΑΤΕΧ σακόφιλτρων όπως και μεγάλη ποικιλία σε διαστάσεις για την βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε χώρο. Η μόνωση με τη χρήση πετροβάμβακα κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία σε κάποιες εφαρμογές για την αποφυγή υγροποιήσεων και του σημείου δρόσου. Αναλόγως της εκάστοτε εφαρμογής αλλά και του υλικού φίλτρανσης τα κατάλληλα υλικά για τα πανιά θα χρησιμοποιηθούν. Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι σε θέση να μελετήσει ενδελεχώς την κάθε περίπτωση κατασκευής σακόφιλτρου και να προτείνει το κατάλληλο σύστημα στους συνεργάτες της.