Σιλό

Παρέχουμε και κατασκευάζουμε όλα τα μεγέθη και όλους τους τύπους των σιλό αποθήκευσης μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η κατασκευή γίνεται βιδωτού τύπου (για εγκαταστάσεις μακριά του μηχανουργείου μας και για μεταφορικούς λόγους) ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως και είναι εύλογο η κατασκευή είναι συγκολλημένη και έτοιμη προς ανέγερση. Ασφαλώς είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους συνεργάτες μας όλα τα αξεσουάρ που συνοδεύουν ένα σιλό όπως αισθητήρια στάθμης, βαλβίδες υπό – υπέρ πίεσης, σακκόφιλτρα, σκάλες, κλιμακοστάσια και γενικότερα ότι απαιτείται. Παράλληλα διαθέτουμε και την απαραίτητη τεχνογνωσία της φύσεως των περισσότερων υλικών συνεπώς είμαστε ικανοί να εγκαταστήσουμε και το κατάλληλο σύστημα αερισμού εσωτερικά στον κώνο κάθε σιλό που κατασκευάζουμε. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητη είναι η εγκατάσταση του δονούμενου κώνου στο κάτω μέρος. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε αλλά και να κατασκευάσουμε Σιλό Συνεχούς Ροής με αεριζόμενη κωνική κατασκευή εσωτερικά του σιλό με τη βοήθεια πολυεστερικών πανιών και πολλαπλών εξόδων.