Τα αναβατόρια είναι ο απαραίτητος βιομηχανικός εξοπλισμός για να ανυψώσει χύδιν υλικά και προϊόντα σε κατακόρυφη ή και πολύ επικλινής πορεία. Τα αναβατόρια έχουν πλέον θεσπιστεί ως η κύρια επιλογή μηχανικής ανύψωσης σε πολλούς βιομηχανικούς χώρους. Υπάρχει πληθώρα τύπων, διαστάσεων ανάλογα με το μεταφερόμενο υλικό καθώς και την δυναμικότητα.
    Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή. Το υλικό τροφοδοτείται στο μηχάνημα από την ειδική χοάνη εισαγωγής και αποτίθεται στους κάδους όπου το σύστημα έλξεως (ιμάντας, αλυσίδα κλπ) το ανεβάζει στην κεφαλή και πέρα από αυτήν από όπου αποχωρεί μέσω της χοάνης εξόδου μέσω φυγοκεντρικών ή βαρυτικών ή και συνδυασμού τους  δυνάμεων. Οι άδειοι κάδοι πλέον επιστρέφουν από την πίσω πλευρά του αναβατορίου και ο κύκλος συνεχίζεται.
    Τα αναβατόρια είναι απλός αλλά και πολύ αξιόπιστος εξοπλισμός για την ανύψωση υλικών και παράλληλα απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα ως μηχάνημα όπως απλότητα κατασκευής και σχεδιασμού, καταλαμβάνει σχετικά μικρό χώρο, χαμηλό κόστος αγοράς και εξαιρετικά χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση σε σχέση με την αερομεταφορά σε dilute ή dense phase.