Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ αποτελεί ένα καινοτόμο αλλά και κορυφαίο κατασκευαστή συστημάτων αερομεταφοράς με πληθώρα υποσυστημάτων για την παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου, ασβέστη, γύψου, ορυχεία, λατομεία, μονάδες άλεσης, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής κλπ. Το σύστημα αερομεταφοράς ή και αλλιώς βαρυτικός αερομεταφορέας βασίζεται σε απλή αλλά και ιδιαίτερη φυσική. Η βαρύτητα προσδίδει την κύρια δύναμη μεταφοράς για την μετακίνηση του αλεσμένου προϊόντος. Το υλικό αερίζεται και αποκτά ιδιότητες ρευστού μέσω του πορώδους πολυεστερικού συνήθως πανιού με τη βοήθεια χαμηλής πίεσης παροχής ατμοσφαιρικού αέρα. Η μεταφορά του υλικού επιτυγχάνεται από την κλίση του αερομεταφορέα που είναι ίδια ή και μεγαλύτερη από την αεριζόμενη γωνία απόθεσης του εκάστοτε προϊόντος. Στην κατάλληλη κλίση του αερομεταφορέα η κίνηση του υλικού είναι εύκολη διότι φέρει χαρακτηριστικά ρευστού.