Μελέτη & Σχεδίαση Βιομηχανικής Παραγωγής

Μία από τις κυριότερες ασχολίες μας ως επιχείρηση είναι η μελέτη και σχεδίαση βιομηχανικής παραγωγής γνωστή και με τον Αγγλικό όρο engineering. Έχουμε ήδη αναλάβει  πολλά βιομηχανικά έργα έως τώρα στους τομείς με τους οποίους έχουμε εμπειρία και εστιάζουμε. Συνήθως, στη συνέχεια αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία αυτών των βιομηχανικών παραγωγών όμως έχει επίσης συμβεί να απασχολούμαστε μόνο στο επίπεδο σχεδίασης και μελέτης παραγωγικών γραμμών.
  Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ οικειοποιείται τις μοναδιαίες ανάγκες των συνεργατών – πελατών της και εξελίσσει τον ιδανικότερο τρόπο μελέτης και σχεδίασης για κάθε ξεχωριστή βιομηχανία που συνεργάζεται. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε πληθώρα δοκιμασμένων και ρεαλιστικών συστημάτων όπου το τμήμα του σχεδιασμού μας θα μετατρέψει αυτή τη γνώση , αγάπη και εμπειρία σε έργο υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι στις υπηρεσίες των πελατών της κάθε χρονική στιγμή όταν υπεισέρχονται ζητήματα βελτίωσης της λειτουργικότητας, συντήρησης και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης των βιομηχανιών διότι απλούστατα πιστεύουμε στην απόλυτη στήριξη των συνεργατών μας.