Εργα

Ελληνικές Αλυκές. Μέση 2016

Ελληνικές Αλυκές. Μέση 2016

Μονάδα παραγωγής πρωτογενούς αλατιού.

Αναλυτικά
Ελληνικές Αλυκές. Κίτρους 2016

Ελληνικές Αλυκές. Κίτρους 2016

Μονάδα παραγωγής πρωτογενούς αλατιού

Αναλυτικά
Στερεά Καύσιμα - Πέλλα 2015

Στερεά Καύσιμα - Πέλλα 2015

Μονάδα Παραγωγής Λευκού Τσιμέντου

Αναλυτικά