Εργα

GREEN STEEL Α.Ε. - Βόλος  2019

GREEN STEEL Α.Ε. - Βόλος 2019

Μονάδα Επεξεργασίας Μετάλλων

Αναλυτικά
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 2018-2019

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ 2018-2019

Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων

Αναλυτικά