Εργα

Ελληνικοί Λευκόλιθοι Γερακινή

Ελληνικοί Λευκόλιθοι Γερακινή

Μονάδα διαχωρισμού μαγνησίτη

Αναλυτικά
Titan Σερβία

Titan Σερβία

Εργοστάσιο Τσιμέντου

Αναλυτικά
Θαλής ΜΕΑ Αμάρι

Θαλής ΜΕΑ Αμάρι

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων

Αναλυτικά