Αυτός ο παράξενος και σχετικά πολύπλοκος τύπος μεταφορικής ταινίας (Flexowell Conveyor) χρησιμοποιείται γενικότερα σε όλη τη βαριά βιομηχανία (λατομείο, ορυχείο και σε όλα τα εργοστάσια) όταν υφίσταται ανάγκη να μεταφέρουμε προϊόντα ή πρώτες ύλες τους αρχικά οριζόντια , στη συνέχεια υπό μικρή ή μεγάλη κλίση ( ακόμη και κάθετη μετακίνηση) και τελικώς ξανά οριζόντια λίγο πριν την έξοδο. Αυτό που σίγουρα ενισχύει τη χρήση της μεταφορικής ταινίας τύπου Flexowell είναι παράλληλα και η ύπαρξη σχετικά μικρού και στενού χώρου. Επιλέγοντας την μεταφορική ταινία τύπου Flexowell για μία συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε μόνο ένα μηχάνημα αντί για δύο ή ακόμη και τρία συνεπώς μειώνουμε δραματικά το κόστος επένδυσης, τον απαιτούμενο χώρο εφαρμογής, την περίοδο της προληπτικής συντήρησης, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής παραγωγής και άλλα πολλά. Παρέχουμε μία πληθώρα απλών αλλά και ταυτόχρονα καλά μελετημένων εξαρτημάτων και τεμαχίων στα συστήματά μας που προσδίδουν άριστη λειτουργία, μειωμένη συντήρηση σε χρόνο αλλά και αξία. Πάντοτε είμαστε αφουγκρασμένοι στις ανάγκες των συνεργατών μας και συνεχώς παρέχουμε εξειδικευμένες ως προς τον πελάτη λύσεις με βάση την διαφορετικότητα του υλικού και του χώρου παραγωγής, την εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή που εμείς χαράσσουμε αλλά και την ρεαλιστική ανάγκη της κάθε βιομηχανίας.  Κάθε μεταφορική ταινία τύπου Flexowell είναι ένα μοναδιαίο μηχάνημα για εμάς με πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να εξετάσουμε και να επιλύσουμε. Αυτό είναι και το κλειδί για μία επιτυχημένη μεταφορική ταινία.