Σφυρόμυλοι

Παρέχουμε και κατασκευάζουμε μικρούς Σφυρόμυλους για την θραύση λατομικών υλικών , ασβέστη όπως και πολτού ασβέστη. Ο εξοπλισμός φέρει ειδικές θωρακίσεις, ειδικός και βιδωτός ρότορας άλεσης, έδρανα με διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν, σύνδεση τύπου Cardan, σωστό μέγεθος και τύπο σφυριών άλεσης αναλόγως του υλικού που θα αλεστεί.