Αλυσομεταφορείς

   Η en - masse κίνηση ή αλλιώς κίνηση υλικού με υλικό είναι ο όρος για να περιγράψουμε την μοναδικότητα μεταφοράς υλικών με ομαλό, απαλό αλλά και οικονομικό τρόπο. Το μέσο μεταφοράς τροφοδοτείται στον εξοπλισμό και κινείται με χαρακτηριστικά ρευστού διαμέσου του απολύτως στεγανού σκάφους του αλυσομεταφορέα σε οριζόντια, επικλινή ή και κάθετη θέση. Στον συγκεκριμένο τύπο αλυσομεταφορέα υπάρχει και η δυνατότητα της ταυτόχρονης εφαρμογής των άνω θέσεων στον ίδιο εξοπλισμό. Τα μέσα μετακίνησης (steel flights) διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων ανάλογα με το υλικό μεταφοράς βοηθούν το υλικό να αποκτήσει χαρακτηριστικά ρευστού. Συνεπώς ο συγκεκριμένος τύπος μεταφορέα δεν εφαρμόζει τριβή για την μετακίνηση του υλικού ούτε και ξύνει ή σπρώχνει το υλικό. Απλώς βοηθά το υλικό να αποκτήσει χαρακτηριστικά ρευστού κάτι που βοηθά την μετακίνηση αλλά και ανύψωσή του μέσα στον σκελετό του αλυσομεταφορέα.
    Το σκάφος του αλυσομεταφορέα είναι τελείως κλειστό. Παράλληλα υπάρχει πλήρης δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών μηχανισμών κίνησης. Πληθώρα αισθητηρίων συνοδεύουν το μηχάνημα όπως επαγωγικός επιτηρητής στροφών, επιτηρητής ανίχνευσης χαμηλότερης ταχύτητας από την θεωρητική, αισθητήρας υπερβολικής πλήρωσης υλικού κλπ. Η χρήση της χυτής , επισκληρυμένης, σφυρήλατης και ειδικού κράματος αλυσίδας (Σκλήρυνση κατά Rockwell C57-C62 με εσωτερική επισκλήρυνση C40) με υψηλό συντελεστή ασφαλείας από 25 - 40 εγγυάται τους μεγάλους απρόσκοπτους χρόνους λειτουργίας των αλυσομεταφορέων. Όλα τα έδρανα είναι με διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν  μεγιστοποιώντας τους χρόνους χρήσεις τους στο μέγιστο. Οι τροχοί - τροχαλίες είναι βαρέως τύπου και εξειδικευμένοι για λειτουργία σε αλυσομεταφορείς και επίσης φέρουν θωρακίσεις-πλάκες από Hardox λαμαρίνα μεγιστοποιώντας τον χρόνο χρήσης τους αλλά και απλοποιώντας την συντήρησή τους διότι αποτελούν spare part χωρίς την αναγκαιότητα να αλλαχθεί όλος ο τροχός - τροχαλία. Τα μέσα μετακίνησης - λάμες είναι κατασκευασμένα από αντιτριβική λαμαρίνα ειδικού κράματος και μπορούν να κολληθούν ή και να βιδωθούν στην αλυσίδα. Υπάρχει δυνατότητα για την χρήση αρκετών διαφορετικών μέσων μεταφοράς ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε εφαρμογή. Σε όλο το μήκος του αλυσομεταφορέα υπάρχουν ειδικά αντιτριβικά πλαστικά για την διευκόλυνση της κίνησης του αλυσομεταφορέα αλλά και την προστασία του σκάφους του μηχανήματος. Η τάνυση της αλυσίδας γίνεται από ειδικές ντίζες με την βοήθεια πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους.
    Τα πλεονεκτήματα της επιλογής και χρήσης του en - masse αλυσομεταφορέα είναι τα εξής : Χαμηλό κόστος επένδυσης σε σχέση με άλλου είδους εξοπλισμό, χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, υπερβολικά μικρό κόστος συντήρησης, ευκολία συντήρησης, τελείως κλειστός εξοπλισμός άρα και εκμηδένιση εκπομπών σκόνης, κανένα μετακινούμενο μέρος δεν είναι εκτεθειμένο συνεπώς η ασφάλεια του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης μεγιστοποιείται, δυνατότητα μετακίνησης όλων των χύδην υλικών με χαμηλή υγρασία, ελαχιστοποίηση του χώρου τοποθέτησης λόγω του γεγονότος πως ο άνω εξοπλισμός είναι τύπου compact, ηρεμία και απαλότητα μετακίνησης των προϊόντων δίνοντας την δυνατότητα για διατήρηση των χαρακτηριστικών των μεταφερόμενων υλικών.