←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή 2 ταινιοτροφοδοτών και ενός αναβατορίου με ιμάντα στη Μονάδα Επεξεργασίας Μετάλλων. Ανάδοχος: Nordmet Hellas Α.Ε.