←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή 4 μεταφορικών ταινιών συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης σε μήκος που έχουμε ποτέ εκπονήσει μήκους 225 μέτρων και πλάτους 1000 mm. Κατασκευή 4 ειδικών αλυσομεταφορέων καθαρισμού τροφοδοτών κλίνκερ, ασβεστόλιθου, προσμείξεων στον κλίβανο του εργοστασίου Τιτάν στη Σερβία.