←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή 25 μεταφορικών ταινιών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή Α Θραύσης, βάσεων δονητικών σπαστήρων, βάσεων κόνικων σπαστήρων για το λατομείο διαβάση δυναμικότητας 800 μετρικών τόνων την ώρα. Σπαστήρες, δονητικά κόσκινα, πλυντήριο άμμου από τη Metso Minerals. Ανάδοχος TMEC.