Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και αξιόπιστους συνεργάτες στη βιομηχανία βιομάζας - πέλλετ προσφέροντας λύσεις εξοπλισμού μεταφοράς και άλλα πολλά. Ο βιομηχανικός αυτός τομέας είναι από τους πλέον απαιτητικούς στην μοντέρνα βιομηχανία. Πληθώρα προϊόντων με μεγάλες διαφοροποιήσεις στην κοκκομετρία τους αλλά και στα φυσικά τους χαρακτηριστικά σε συνδυασμό και με δύσκολο περιβάλλον (σκόνη και υγρασία) απαιτούν εξοπλισμό μεταφοράς βαρέως τύπου για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα. Πληθώρα του εξοπλισμού μας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί στον τομέα της βιομάζας - πέλλετ. Παρακάτω παραθέτουμε ένα μεγάλο μέρος των μηχανημάτων που εστιάζουν στον κλάδο της βιομάζας – πέλλετ :

 1. Μεταφορική ταινία (όλοι οι τύποι).
 2. Αναβατόριο με ιμάντα.
 3. Flexowell μεταφορική ταινία.
 4. Μεταφορικός κοχλίας (όλοι οι τύποι).
 5. Σακόφιλτρο.
 6. Αυτόματα κλαπέ – διανομέας υλικού.
 7. Αναβατόριο με ταλαντευόμενους κάδους.
 8. Ζυγιστικό σύστημα σε ζυγιστική μεταφορική ταινία, ζυγιστικό μεταφορικό κοχλία και άλλα.
 9. Αλυσομεταφορέας με μετακίνηση υλικού σε συνθήκες ρευστού.
 10. Αλυσοαναβατόριο με μετακίνηση υλικού σε συνθήκες ρευστού.
 11. Υδραυλικά κινούμενο πάτωμα για τροφοδοσία.
 12. Σιλό, Διαχείριση σιλό, Αναδευτήρας, Κοχλιοτροφοδότης εσωτερικά σιλό.

Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ οικειοποιείται τις μοναδιαίες ανάγκες των συνεργατών – πελατών της και εξελίσσει τον ιδανικότερο τρόπο μεταφοράς των υλικών για κάθε ξεχωριστή βιομηχανία που συνεργάζεται. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε πληθώρα δοκιμασμένων και ρεαλιστικών συστημάτων όπου το τμήμα του σχεδιασμού και κατασκευών μας θα μετατρέψει αυτή τη γνώση , αγάπη και εμπειρία σε έργο υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράλληλη η διοίκηση της επιχείρησης εκτελεί το ύψιστο καθήκον να προσδίδει στους πελάτες της την βέλτιστη δυνατή ποιότητα των μηχανημάτων της στις πιο εφικτές και χαμηλές τιμές πώλησης.    Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι στις υπηρεσίες των πελατών της κάθε χρονική στιγμή όταν υπεισέρχονται ζητήματα βελτίωσης της λειτουργικότητας, συντήρησης και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης των βιομηχανιών διότι απλούστατα πιστεύουμε στην απόλυτη στήριξη των συνεργατών μας.