Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και αξιόπιστους συνεργάτες στη βιομηχανία αλατιού προσφέροντας λύσεις εξοπλισμού μεταφοράς και άλλα πολλά. Ο βιομηχανικός αυτός τομέας είναι από τους πλέον απαιτητικούς στην μοντέρνα βιομηχανία και αποτελεί ίσως και τον κυριότερο κλάδο απασχόλησης μας. Μεγάλες δυναμικότητες , ακραία μήκη μεταφοράς συνοδευόμενα με το βεβαρημένο από υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον απαιτούν εξοπλισμό μεταφοράς βαρέως τύπου για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα. Πληθώρα του εξοπλισμού μας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί στον τομέα του πρωτογενούς αλατιού. Παρακάτω παραθέτουμε ένα μεγάλο μέρος των μηχανημάτων που εστιάζουν στον κλάδο :

  1. Μεταφορική ταινία (όλοι οι τύποι).
  2. Αναβατόριο με αλυσίδα.
  3. Αναβατόριο με ιμάντα.
  4. Flexowell μεταφορική ταινία.
  5. Αποθέτης υλικού
  6. Αυτόματα κλαπέ – διανομέας υλικού
  7. Ειδικές μεταλλικές κατασκευές.
  8. Σύστημα αποθήκευσης (Σιλό) και ανάδευσης (Μηχανική ανάδευση, Ανάδευση με αέρα)
  9. Περιστροφικά και δονητικά κόσκινα άπλυτου πρωτογενούς αλατιού.

Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ οικειοποιείται τις μοναδιαίες ανάγκες των συνεργατών – πελατών της και εξελίσσει τον ιδανικότερο τρόπο μεταφοράς των υλικών για κάθε ξεχωριστή βιομηχανία που συνεργάζεται. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε πληθώρα δοκιμασμένων και ρεαλιστικών συστημάτων όπου το τμήμα του σχεδιασμού και κατασκευών μας θα μετατρέψει αυτή τη γνώση , αγάπη και εμπειρία σε έργο υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράλληλη η διοίκηση της επιχείρησης εκτελεί το ύψιστο καθήκον να προσδίδει στους πελάτες της την βέλτιστη δυνατή ποιότητα των μηχανημάτων της στις πιο εφικτές και χαμηλές τιμές πώλησης. Η Σερετούλης Β. Προκοπίδης Σ. ΙΚΕ είναι στις υπηρεσίες των πελατών της κάθε χρονική στιγμή όταν υπεισέρχονται ζητήματα βελτίωσης της λειτουργικότητας, συντήρησης και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης των βιομηχανιών διότι απλούστατα πιστεύουμε στην απόλυτη στήριξη των συνεργατών μας. Τελικώς, στον συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε και λύση για σχεδιασμό , κατασκευή, ανέγερση, θέση σε λειτουργία προμηθεύοντας ή και συμβουλεύοντας τον τελικό χρήστη με τον εξοπλισμό πλύσης , διαχωρισμού και κοσκίνησης. Ουσιαστικά αναφερόμαστε για λύση με το κλειδί στο χέρι.