Αναβατόρια

Υποκατηγορίες

Κατάλογοι

  ←Επιστροφή

Τα αναβατόρια με ιμάντα γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (τσιμέντο, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται μεγάλα ύψη μεταφοράς. Η κοκκομετρία του υλικού κυμαίνεται στα 15-20 mm κατά μέγιστο καθώς και η θερμοκρασία του μεταφερόμενου υλικού έως τους 200 βαθμούς Κελσίου περίπου. Υφίστανται πολλά συστήματα που συνοδεύουν τα αναβατόρια με ιμάντα όπως στεγανοποιητικά σκόνης, πατάρι επίσκεψης και συντήρησης της κεφαλής του αναβατορίου, σετ ρύθμισης κεντραρίσματος του ιμάντα, αυτόματα συστήματα τάνυσης του ιμάντα, αντίβαρα τάνυσης του ιμάντα μεταφοράς, αυτοκαθαριζόμενη ουρά αναβατορίου για την περίπτωση μη ανάμειξης διαφορετικών υλικών μεταφοράς, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού του ιμάντα, αισθητήρια ασφαλούς λειτουργίας (σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα, Αυτοκαθαριζόμενο και κωνικό τύμπανο ουράς μεγάλης διαμέτρου, επιλαστιχομένο και κωνικό τύμπανο κεφαλής μεγάλης διαμέτρου, μεγάλη ποικιλία κάδων (πλαστικοί, μεταλλικοί με ειδικά σχήματα και διατομές αναλόγως του υλικού μεταφοράς), μεγάλη ποικιλία προδιαγραφών του ιμάντα μεταφοράς ανάλογα του υλικού μεταφοράς αλλά και της απαιτούμενης προδιαγραφής. Τέλος το αναβατόριο με ιμάντα μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).