Αναβατόρια

Υποκατηγορίες

  ←Επιστροφή

Τα αναβατόρια με ταλαντευόμενους κάδους  γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις ελαφριές βιομηχανικές χρήσεις καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ταυτόχρονα οριζόντιες, επικλινείς ή και κατακόρυφες μετακινήσεις του υλικού. Η συνηθέστερη εφαρμογή των αναβατορίων με ταλαντευόμενους κάδους είναι ακριβώς πριν την τελική αποθήκευση του προϊόντος λόγω της μεγάλης ικανότητάς τους να μεταχειρίζονται το προϊόν με φροντίδα έτσι ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή φθορά του υλικού κατά την ανύψωση. Με την χρήση του αναβατορίου με ταλαντευόμενους κάδους υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερες της μίας τροφοδοσίας αλλά και της μίας εξόδου.  Υφίστανται πολλά συστήματα που συνοδεύουν τα αναβατόρια με ταλαντευόμενους κάδους όπως στεγανοποιητικά σκόνης, πατάρι επίσκεψης και συντήρησης της κεφαλής του αναβατορίου, σετ ρύθμισης κεντραρίσματος της αλυσίδας, αυτόματα συστήματα τάνυσης της αλυσίδας, αντίβαρα τάνυσης της αλυσίδας μεταφοράς, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού του μηχανήματος, αισθητήρια ασφαλούς λειτουργίας αναβατορίων (σχοινοδιακόπτες, αισθητήρια μέτρησης ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, αισθητήρια στάθμης του υλικού), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας απλού τύπου, Χοάνη εξόδου απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα, ειδικό με θωρακίσεις τύμπανο-τροχό ουράς, ειδικό με θωρακίσεις τύμπανο-τροχό κεφαλής, μεγάλη ποικιλία από κάδους (Διαφοροποιήσεις στο σχήμα ανάλογα της εφαρμογής κλπ), μεγάλη ποικιλία επιλογής αλυσίδας (μεταλλική ή και πλαστική) ανάλογα της εφαρμογής  και πολλά ακόμη. Τέλος, το αναβατόριο με ταλαντευόμενους κάδους  μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).