←Επιστροφή

Οι μεταφορικές ταινίες βαρέως τύπου γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται μεγάλα μήκη μεταφοράς σε μεγάλο ύψος λόγω της μεγάλης αντοχής του σκελετού τους. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις μεταφορικές ταινίες βαρέως τύπου όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, διάδρομοι επίσκεψης και συντήρησης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, αντίβαρα τάνυσης ιμάντα, μπάρες κρούσης υλικού στο σημείο τροφοδοσίας ή και επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας ( σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η μεταφορική ταινία βαρέως τύπου μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).