←Επιστροφή

Οι μεταφορικές ταινίες τύπου compact γενικότερα χρησιμοποιούνται σε όλες τις απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις (λατομεία, ορυχεία, βαριά βιομηχανία κλπ) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται μικρά μήκη μεταφοράς (έως 22 μέτρα περίπου) σε σχετικά χαμηλό ύψος. Επίσης ενδείκνυται η χρήση τους όταν ο χώρος εγκατάστασης είναι σχετικά στενός και πάνω από όλα όταν η εξάλειψη της σκόνης είναι ουσιώδης. Υπάρχει πληθώρα από εξαρτήματα και συστήματα που συνοδεύουν τις μεταφορικές ταινίες τύπου compact όπως σκέπαστρα (καπάκια), στεγανοποιητικά συστήματα εξάλειψης σκόνης, διάδρομοι επίσκεψης και συντήρησης, σταθμοί ευθυγράμμισης και κεντραρίσματος ιμάντα (και στον άνω αλλά και στον κάτω κλάδο), αυτόματα συστήματα τάνυσης ιμάντα, μπάρες κρούσης υλικού στο σημείο τροφοδοσίας ή και επιλαστιχομένα ράουλα κρούσης, πληθώρα συστημάτων καθαρισμού από ξύστρες και προ – ξύστρες, αισθητήρια ασφαλής λειτουργίας ( σχοινοδιακόπτες, επαγωγικοί επιτηρητές ταχύτητας, αισθητήρια παλινδρόμησης ιμάντα, αισθητήρια γεμίσματος χοάνης εισόδου-εξόδου, όργανα μέτρησης στάθμης κλπ), πολλές επιλογές κινητήριων μηχανισμών (Γωνιακοί γραναζωτοί ηλεκτρομειωτήρες με υδραυλικό κόπλερ, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με taper lock, μειωτήρες ευθύγραμμων αξόνων με ιμάντες τύπου SPB κλπ), Χοάνη τροφοδοσίας τύπου Rock Box ή απλού τύπου, Χοάνη εξόδου τύπου Rock Box ή απλού τύπου, μεταλλικές θωρακίσεις της χοάνης εισόδου αλλά και εξόδου, Στεγανοποιητικά λάστιχα κατά όλο το μήκος της μεταφορικής ταινίας και πολλά ακόμη. Τέλος η μεταφορική ταινία τύπου compact μπορεί να κατασκευαστεί και να παραδοθεί σε ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και σε αμμοβολισμένο κοινό χάλυβα S235 JR που να φέρει όλους τους τύπους βαφής (από απλή ως C5M).